Over

In deze werkplaats hebben we geleerd dat gezondheid een sociaal fenomeen is en dat de publieke ruimte een belangrijk ingrediënt is voor gezondheid en veerkracht. Kwaliteit en variatie van publieke plekken – binnen en buiten – zijn belangrijk voor ontmoetingen, contact met bekenden en met vreemden, gevoel van veiligheid, mentale en fysieke beweging. Om publieke plekken te maken en te verbeteren, tekentafel ontwerpen en praktische ervaringen van gebruikers op elkaar worden afgestemd.

In de UniversiteitmetdeBuurt werken onderzoekers van de Universiteit Maastricht samen met buurtbewoners en met anderen zoals Match Huizen, het opbouwwerk in de buurt, de fysiotherapiepraktijk Flexville, de gemeente Maastricht en de Stichting SamenGroener Maastricht NoordWest.

Onderzoekers Universiteit Maastricht

Klasien Hostman

Klasien Horstman

Mare Knibbe

Mare Knibbe

Sanne Raap

Sanne Raap

Romy Roomans

Romy Roomans

Buurtbewoners

Jose Sewalt

Jose Sewalt

Riny Geurts

Riny Geurts

Dymp & Berto Aussems

Berto Aussems & Dymph Korse

John Olders

John Olders

Louise van Bronswijk

Louise van Bronswijk

Ine Orbons

Ine Orbons

Toos Kop

Toos Kop

Friedhelm Peeters

Friedhelm Peeters

Igo Gorissen

Igo Gorissen

Uitgangspunten

1

Samen werken en experimenteren

Door samen te werken brengen we vele verschillende soorten kennis over de buurt bij elkaar en stuiten we soms op verrassende inzichten.

2

Open en gastvrij

Maastricht NoordWest kent grote diversiteit. Rasechte Maastrichtenaren, geboren- en getogen Rotterdammers, studenten uit verschillende windstreken, mensen met een migratiegeschiedenis. Iedereen is welkom om bij te dragen.

3

Informeel en toegewijd

Persoonlijk, informeel contact en korte lijnen vinden we belangrijk. Het helpt om af te maken waar we aan begonnen waren, en om te doen wat we beloven.

4

Praktisch en filosofisch

Het verbeteren van de buurt vraagt om verbeelding, dromen en wilde ideeën, maar ook om tuinonderhoud, flyeren, vergaderen met de gemeente, en koffie maken.

5

Serieus en ontspannen

We nemen ons werk en onze doelen serieus, dat kost energie, maar het levert ook ontspanning op en goeie moed.

Publicaties

Klasien Horstman, Mare Knibbe (2022) Hoe maak je een gezonde en inclusieve stad? Een handreiking voor verbetering van de publieke ruimte – voor iedereen!, maart 2022

Klasien Horstman, Mare Knibbe (2020) Van asociaalgroen naar sociaal groen. Buurtblad Brusselsepoort, augustus 2020, p.6-7

Klasien Horstman, Geert Schmitz, Ben van Essen, Wim Gort Wim Gort  (2019) Uw initiatief past niet in ons kader. En wat doen we nu? Universiteit Maastricht ism Synthese & Vereniging Kleine Kernen Limburg (VKKL).

Mare Knibbe, Klasien Horstman (2019) Woonpijn. Bronnen en drempels voor veerkracht van kwetsbare mensen in de stad Maastricht. Maastricht, Universiteit Maastricht (in opdracht van Gemeente Maastricht)

Mare Knibbe, Klasien Horstman (2017) Zoeken naar een inclusieve stad. Participatiemaatschappij in actie. Maastricht, Universiteit Maastricht (in opdracht van gemeente Maastricht).

Sjoerd Cratsborn, Mare Knibbe, Klasien Horstman (2014) Fragiel vertrouwen, gewaagde relaties. Een etnografisch onderzoek naar veiligheidsbeleving in de wijk. Maastricht: Universiteit Maastricht (in opdracht van gemeente Maastricht)

Klasien Horstman (2013) Patat, shoarma en zuurvlees. De snackbar en de sociale infrastructuur van de stad. In: Huub Dijstelbloem, Rob Hagendijk, Hans Harbers en Pauline Terreehorst (red.) Bestemming gewijzigd. Moderniteit en stedelijke transformaties. Rotterdam: Platform P (p. 238-250)

Klasien Horstman, Mare Knibbe, Marten de Vries (2013) Bianca in de buurt. Bricolage van een participatief project in de geestelijke gezondheidzorg. In:  C.Dedding,  M.Slager (red.)  De rafels van participatie in de gezondheidszorg. Van participerende patiënt naar participerende omgeving. Amsterdam: Boom/Lemma (p.182-198)

Mare Knibbe, Klasien Horstman (2019) The making of new care spaces. How micropublic places mediate inclusion and exclusion in a Dutch city. Health and Place, 57, 27-34.

Mare Knibbe, Klasien Horstman (2020) Constructing democratic participation in welfare transitions: An analysis of narrative interactionsHealth Expectations, 23(1):84-95.

Klasien Horstman (2019) Performing health promotion. An analysis of epistemic and political technologies of accountability. Critical Public Health, 589-600.

Susan van Hees, Klasien Horstman, Maria Jansen, Dirk Ruwaard (2018) Meanings of ‘life cycle robust neighborhoods’: constructing versus attaching to places. Aging & Society, 38, 6, 1148-1173.

Susan van Hees, Klasien Horstman, Maria Jansen, Dirk Ruwaard (2017) Photovoicing the neighbourhood: Understanding the situated meaning of intangible places for ageing-in-place. Health and Place, 48, 11-19.

Mare Knibbe, Marten de  Vries, Klasien Horstman (2016) Bianca in the neighborhood: moving beyond ‘’the reach paradigm’’ in public mental health. Critical Public Health, 26, 4, 434-445.

Mare Knibbe, Marten de Vries, Klasien Horstman (2017)  Responsible use of media supports ‘critical public health literacy. Journal of Public Health, 39, 2, 353-357.

Mare Knibbe, Marten de Vries,  Klasien Horstman (2017)  Engaging cultural resources to promote mental health in Dutch LSES neighborhoods: a study of a community-based participatory media project. Health Promotion International,  32, 3, 567-576.

Ilse Dijkstra, Klasien Horstman (2021) ‘Known to be unhealthy.’ Exploring how social epidemiological research constructs the category of low socioeconomic status. Social Science and Medicine, vol 285, sept.

Obvservant – Dus u heeft niet het gevoel dat u gehoord wordt? 03-04-2018.

Transitie Nederland – Nieuw elan in Maastricht. 21-07-2018.

Limburger – Taboe op tonen smart wordt geslecht op Verdrietfestival. 13-09-2018.

Limburger – Opening Viegenpark met Groene Ster Lentefestival. 18-03-2019.

Groene Ster Lentefestival II – Viegenpark. 24-03-2019.

Limburger – Lentefestival. 25-03-2019.

Limburger – Groen als verbinder voor de wijken. 2020.

Even voorstellen: Samen Groener Maastricht Noord-West. 24-10-2020.

Stichting Samen Groener; voor meer levendigheid in de wijken. 16-11-2020.

Zomerfeest in het ViegenPark 2021. 31-07-2021.

Gezonde stad – Uitsluiting en ontmoet in de publieke ruimte. Klasien Horstman & Mare Knibbe.