Filosofisch café als resultaat van de burgertop

Jose Sewalt

01-10-2018

November 2015 was ik deelnemer van een burgertop georganiseerd in Maastricht Noordwest. Na afloop zijn we met een kleine groep mensen bij elkaar gaan zitten om te kijken wat we in Maastricht Noordwest van de grond zouden kunnen krijgen naar aanleiding van de Burgertop.

In het buurtcentrum de Wiemerink zijn we tenslotte gaan brainstormen en zijn er enkele buurtactiviteiten gerealiseerd waaronder het zorgcafé in de Wiemerink. Ik zat bij een groepje mensen dat wilde ontdekken of het ook mogelijk zou zijn om in plaats van een gespreksgroep een filosofisch café te beginnen. We hebben brede interesses en willen graag verdieping.

Tijdens een bijeenkomst van de Universiteit met de Buurt waren er mensen die zich afvroegen of het filosofisch café niet een te hoogdravende naam is voor een activiteit in onze buurt. Filosofie, ook wel wijsbegeerte genoemd, is de oudste, theoretische discipline die het verlangen en streven naar wijsheid uitdrukt. Zou dit eventuele deelnemers kunnen afschrikken? Veel mensen zullen niet weten wat ze kunnen verwachten. Ik was nieuwsgierig om te kijken of er überhaupt mensen op af zouden komen.

Inmiddels hebben we het filosofisch café gerealiseerd. Sinds oktober 2017 zijn we in de Bibliotheek van Malpertuis een stuk of acht keer bij elkaar geweest, onder leiding van filosofe Sanne Raap, die lek keer een korte inleiding geeft. Het gemiddeld aantal deelnemers is 10 personen. Het filosofisch café staat elke maand garant voor hele interessante gesprekken. Gezien deze ervaringen blijkt een filosofisch café in Malpertuis helemaal op haar plek te zijn.