Filosofie café – Samenleven in de Stad

De wereld wordt steeds meer stad. Hoe verschilt het leven in een grote stad van dat in kleine gemeenschappen? Moeten we anonimiteit en diversiteit vieren of betreuren?

11-04-2019