Filosofie café – Onbehagen

Tijdstip: 10.30-12.00u

De laatste tijd gaan veel gesprekken over onzekerheid en somberheid over de gebeurtenissen in de wereld. De crises – klimaat, bestaanszekerheid, migratie – lijken zich aaneen te rijgen en we bevinden ons te midden van grote transities. Mensen proberen de uitslag van de verkiezingen te duiden en vragen zich af hoe het leven er in de nabije toekomst uit zal zien. De ervaring van ‘onbehagen’ is bijna onontkoombaar. Wellicht kan een filosofisch gesprek helpen om – zo aan het einde van het jaar – het gevoel van onbehagen wat lichter te maken.

20-12-2023 in het Beihuis

(Winkelcentrum Brusselse Poort, naast de AH)