Filosofie café – Kwetsbaar en toch autonoom

Tijdstip: 10.30-12.00u

Kwetsbaarheid en afhankelijkheid worden vaak tegengesteld aan autonomie. Maar klopt dit wel? Zijn mensen niet per definitie kwetsbaar en afhankelijk, en kunnen we ook een andere betekenis aan autonomie geven? De zorgethiek laat zien hoe we hierover na kunnen denken door onderlinge afhankelijkheid als vertrekpunt te nemen.

15-03-2023 in het Beihuis

(Winkelcentrum Brusselse Poort, naast de AH)