Filosofie café – Hoe weet je iets?

Tijdstip: 10.30-12.00u

Hoe weet je de dag door te komen, iets voor elkaar te krijgen, wat te doen als je je beroerd voelt? Meestal vertrouw je op eigen ervaring, ingesleten gewoontes of getuigenissen van anderen, ouders, leerkrachten, buren, journalisten, verkopers, wetenschappers. Daarbij heeft wetenschap in onze samenleving een bijzondere status als betrouwbare bron met extra zorg voor het opbouwen en controleren van kennis. En daar zijn de afgelopen decennia nieuwe bronnen bijgekomen zoals “dokter google” en andere bronnen die elkaar soms ook tegenspreken. Hoe kom je echt wat te weten met al die bronnen van kennis?

24-04-2024 in het Beihuis

(Winkelcentrum Brusselse Poort, naast de AH)