Filosofie café – Ambacht

Professor Peter Peters Ambacht
Is er in onze samenleving nog plek voor ambachtelijkheid en de aandacht en creativiteit dat daarmee verbonden is? Hoe verhouden traditionele materialen en handvaardigheid zich tot moderne technologie?

19-11-2020