Filosofie café – burgerparticipatie

‘Als ik me zelf niet onthul, hoe kan ik dan de ander ontmoeten?’

In processen van burger- of bewoner participatie vragen instituties vaak om ideeën, kennis, wensen van burgers. Met andere woorden, burgers wordt gevraagd iets van zich zelf te onthullen. Maar kan dat wel slagen als instituties zoals een gemeente, woningbouwcorporatie of een zorginstelling zich zelf niet ‘onthullen’? Hoe zou ‘zelfonthulling’ door institutionele partijen er uit zien? Hoe kan de ontmoeting tussen burgers en instituties vruchtbaar worden? Dit filosofie café zal worden ingeleid door Jo Maes, vroeger werkzaam als directeur van het Huis van de Zorg.

Tijdstip: 10.30-12.00u

23-11-2022 in het Beihuis

(Winkelcentrum Brusselse Poort, naast de AH)